децембар 24, 2009

СЕМИНАР

Удружење педагога физичке културе добило је понуду за семинар са темом:

Усавршавање учитеља и професора физичког васпитања за примену мини-рукомета  у настави физичког васпитања“.

Семинар је акредитован и налзи се у  каталогу Завода за унапређење образовања у васпитања за 2010/2011. школску годину под редним бројем 415.

Семинар траје 8 сати и одржаће се у недељу, 28.11.2010. године на Факултету спорта и физичког васпитања у Београду. Семинар почиње у 8 и завршава се у 16 часова.

Званична цена семинара је 3000 динара по учеснику.

Удружење је добило 50% попуста на редовну цену семинара и она износи 1500 динара по учеснику.

Рок за пријаву са уплатом је до 15.11.2010. године. Жиро рачун Удружења је (125-1775535-55) са назнаком за рукометни семинар.

____________________________________________________________

Поштоване колеге имам част да Вас обавестим да је Удружење педагога физичке културе града Панчева основано 29. априла 2009. године. Све колеге су добродосшле у Удружење.

Слика са првог радног састанка Удружења

1

Чланак у Панчевцу:

УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Дана, 29.априла 2009. године у Панчеву на иницијативу професора физичког васпитања основано је Удружење педагога физичке културе града Панчева.

Подсакнути садашњим стањем у струци и потребом за сталним стручним усавршавањем и заједничким деловањем у области физичке културе дефинисан је циљ овог струковног удружења.

Удружења педагога физичке културе града Панчева има за циљ да подстиче и координира активности својих чланова педагога физичке културе  Панчева на унапређивању њихове васпитно-образовне праксе,  да се залаже за развој физичке културе кроз подстицање њиховог истраживачког рада и повећању степена професионализма, професионалне аутономије и одговорности педагога физичке културе  у образовању, да покреће и подстиче   стручна питања из области физичке културе. Промовише и презентује  јавности  разноликост и богатство спортких активности, да едукује и развија свест људи о познавању и бављењу спортом и да указује на потребе и значај бављења спортом и спортском  рекреацијом.

На првом радном састанку одржаном 21.септембра 2009.г. преовладавала су питања о актуелној ситуацији у образовњу, а у директној су вези са наставом физичког васпитања.

Реорганизацијом одељења у основним школама (минимални број ученика од 25 у разреду),довело је до смањења фонда часова наставницима. Постављено је питање начина остваривања програма предмета Физичко васпитање и  Изабраног спорта у четвртом разреду основних школа , пошто у неким школама у граду Панчеву наставу изводе наставници физичког васпитања, а у некима не.

Такође, један од  проблема је коришћење школских сала.  Због изнајмљивања истих у појединим школама не може да се одржи ни час редовне наставе, а реализација ванчасовних активности је додатни проблем.

Изложена је потреба за јединственијом сарадњом са Здравственим центрима ради превенције и корекције све учесталије појаве гојазности и  деформитета, на првом месту кичменог стуба.

На састанку је остварена и сарадња са Савезом за школски спорт који је дао подршку у организовању Удружења.  Сајт удружења је https://udruzenje.wordpress.com/

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Molim Vas sve pohvale i kritike vezane za rad Udruženja i trenutni sajt pošaljite na mejl udruženja.

Advertisements